Loading
3G&R

Портфолио

Портфолио

Портфолио

Нашите проекти и референции

В този раздел можете да разгледате нашите реализирани проекти, както и да прочетете референции от клиенти на фирмата.

ПРОЕКТ - ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ

СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ с "НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ"

Нашият Първи проект

Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и вземате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете…

Нашият Първи проект

Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и вземате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете…